Био сертифицирана козметика

Кошница (0 items)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ НА
www.bio-cosmetic-brands.com
ЗА ПРОДАЖБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми клиенти,

ползването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия за обслужване на клиенти на www.bio-cosmetic-brands.com

Био Фемили ЕООД, собственик на интернeт сайт за онлайн продажби www.bio-cosmetic-brands.com, си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия трябва да бъдат публикувани в сайта и няма да важат за направена вече поръчка.

I. Общи условия
• www.bio-cosmetic-brands.com е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Био Фемили ЕООД.

• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Био Фемили ЕООД.

• Био Фемили ЕООД чрез www.bio-cosmetic-brands.com има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната от него стока.

• При липса на складова наличност от заявената стока Био Фемили ЕООД чрез www.bio-cosmetic-brands.com , в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Био Фемили ЕООД чрез www.bio-cosmetic-brands.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Био Фемили ЕООД чрез www.bio-cosmetic-brands.com на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента в процеса на неговата поръчка.

• Био Фемили ЕООД чрез www.bio-cosmetic-brands.com се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.

• Био Фемили ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес www.bio-cosmetic-brands.com

• Публикуваната на сайта информация за качество и състав на продуктите съответства на информацията, получена от производителя или вноснителя на съответния продукт

• Всички обявени цени за поръчки в България са в български левове с включен ДДС.

Начин на плащане на направена поръчка на интернет сайт
www.bio-cosmetic-brands.com:
- с наложен платеж при получаване на поръчката.

Начин на доставка на направена поръчка на интернет сайт
www.bio-cosmetic-brands.com
- доставките се извършват чрез куриерска фирма СПИДИ

Цени за доставка на направена поръчка на адрес www.bio-cosmetic-brands.com
- всички поръчки от www.bio-cosmetic-brands.com на стойност до 50 лв. се таксуват с фиксирана цена за доставка на стойност от 3.60 лв;
- всички поръчки от www.bio-cosmetic-brands.com на стойност над 50 лв. се доставят безплатно на територията на България.

II. Права и задължения на страните
1. Био Фемили ЕООД се задължава:
• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 1 работен ден;
• да достави заявената за покупка стока в срок от 3 работни дни;
• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за срок на годност на продукта и техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката) ;
• гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя.
• Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
• Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно нейния вид и транспорта за доставка.

2. Клиентът се задължава:
• да посочи точно име и фамилия, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
• да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
• При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
• В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Био Фемили ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по новата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

3. Права на Клиента

3.1 Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, Клиентът има право да заяви подмяна на артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (на имейл): sales@bio-cosmetic-brands.com

3.2 Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 работни дни, без да дължи обезщетение или неустойка, без да заплаща каквито и да е разходи и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес: гр. Сандански 2800, Паркова зона, Интерхотел Сандански, магазин за био козметика на „Био Фемили www.bio-cosmetic-brands.com”.

Връщането се допуска при следните условия:
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Био Фемили ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Био Фемили ЕООД – фактура и касов бон;
• клиентът съгласува с представител на Био Фемили ЕООД адреса, на който Био Фемили ЕООД желае да получи обратно стоката;
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, Био Фемили ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.

Био Фемили ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител - майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.

III. Лични данни
• Био Фемили ЕООД чрез www.bio-cosmetic-brands.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и при покупка.
• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Био Фемили ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
• Био Фемили ЕООД чрез www.bio-cosmetic-brands.com има право да използва информацията за информиране на Клиентите на www.bio-cosmetic-brands.com за нови стоки и/или услуги, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания и други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на Клиента, изпратено на следния e-mail адрес: sales@ bio-cosmetic-brands.com
• С извършването на регистрация в www.bio-cosmetic-brands.com клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

IV. Разкриване на информацията
• Био Фемили ЕООД чрез www.bio-cosmetic-brands.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
• Био Фемили ЕООД чрез www.bio-cosmetic-brands.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност
• Био Фемили ЕООД чрез www.bio-cosmetic-brands.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Био Фемили ЕООД чрез www.bio-cosmetic-brands.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Био Фемили ЕООД чрез www.bio-cosmetic-brands.com.

VI. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Био Фемили ЕООД, съобразно българското законодателство.

VII. Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг
Уеб сайтът www.bio-cosmetic-brands.com ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж www.bio-cosmetic-brands.com ; Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ, вграден в този тип реклами.

VIII. Имейлинг политика
С извършването на регистрация в www.bio-cosmetic-brands.com клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка, присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.

IX. Други
Въпроси, запитвания и консултации на Клиенти могат да бъдат извършвани оnline на интернет сайта за електронна търговия www.bio-cosmetic-brands.com чрез формата за въпроси и запитвания или на ел.поща: sales@bio-cosmetic-brands.com
В рамките на един работен ден служител на Био Фемили ЕООД, отговорен за обслужване на интернет сайта www.bio-cosmetic-brands.com, ще се свърже с Вас.
Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Клиентите на Био Фемили ЕООД чрез www.bio-cosmetic-brands.com
Био Фемили ЕООД не носи отговорност, в случай че Клиентът не се е запознал с последващи актуализации на публикуваните на интернет сайта www.bio-cosmetic-brands.com Общи условия.
При ползване на сайта www.bio-cosmetic-brands.com Клиентите, които ползват услугите на Територията на Република България и Био Фемили ЕООД чрез www.bio-cosmetic-brands.com се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България.

КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Био Фемили ЕООД ПРЕДОСТАВЯНИ чрез www.bio-cosmetic-brands.com ПРЕДИ ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ВСЯКА НОВА ПОРЪЧКА И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

БИО ФЕМИЛИ ЕООД
България, 2800 Сандански
Адрес за кореспонденция и срещи с клиенти: Паркова зона, Интерхотел Сандански, магазин за био козметика “БИО ФЕМИЛИ“
eл.поща: sales@bio-cosmetic-brands.com
тел.: +359 876 882050
www.bio-cosmetic-brands.com


www.Bio Cosmetic Brands.com All Rights Reserved.