Предлагаме ви интересен клип на Ани Леонард за историята на създаването на конвенционалната козметика в днешния й вид.